Kako se odbraniti od prolećnog mraza?

Uvod

Prethodnih godina prolećni mrazevi su napravili velike štete na voćnjacima u Srbiji. Klimatske promene su sve prisutnije i ako je pre 15 godina mogućnost pojave mraza bila mala, savremena voćarska proizvodnja se ne može uspešno organizovati bez zaštite od kasnih prolećnih mrazeva.

Nada da će nas ove godine zaobići mraz postoji. Da li vaša investicija u sadni materijal, sistem za navodnjavanje i protivgradnu mrežu može da se uzda u nadanje? Mraz od -2 oC koji dovoljno dugo traje je dovoljan da umanji prinos za preko 70% te sezone. A onda nam ostaje nada za sledeću godinu.

Načini odbrane koji se mogu naći na tržištu

Za zaštitu od prolećnih mrazeva se nalaze razni proizvodi na tržištu. Od gorionika koji proizvode ispuštaju toplotu, vetroturbina i zadimljavanja sve do najefikasnije metode a to je zaštita od mraza orošavanjem.

Prednosti i karakteristike pojedinih sistema su dati u tabeli br.1

METOD PREDNOSTI NEDOSTACI KOMENTAR
Gorionici – grejači ·    Relativno niska cena instalacije

·    Tolerancija na kašnjenje u startu sistema

·    Direktna radijacija toplote na biljku

 

·  75-80% toplote se izgubi

·  Visoka potrošnje energenta

·  Cena goriva je visoka

·  Manja efikasnost ako nema temperaturne inverzije

·  Visoke temperature gorionika smanjuju efikasnost

·  Povećavaju efekte staklene bašte u prirodnom okruženju

·  Oslobađa oko 35 kWh/ha energije
Vetro-turbine ·  Instalacioni troškovi slični gorionicima

·  Rad je uspešan ukoliko se koristi sa drugim sistemima kao gorionicima ili orošavanjem

·   Visoko troškovi rada sistema ·  Meša vazduh iz viših toplijih slojeva ka biljci oko koje je hladan vazduh
Helikopter ·  Može biti efikasan ako se podesi visina i pomeranje vazdušnih masa ka hladnim  zonama ·  Visoki troškovi rada

·  Neophodnost raspoloživosti helikoptera

·  Neefikasan ukoliko nema temperaturne inverzije

·  Duva i pomera vazduh iz viših slojeva ka nižim hladnim slojevima
Orošavanje ·  Niži troškovi rada nego gorionici

·  Sistemi se mogu koristiti za navodnjavanje

·  Sistemi se mogu koristiti za evaporativno hlađenje

·  Relativno visoki investicioni troškovi

·  Rizik od oštećenja ukoliko intenzitet i distribucija vode nisu adekvatni

·  Mogućnost loma i oštećenja ploda i lista

·  Zadržavanje vode na polju

·  Oslobađa do 3.800 kWh/ha energije

·  Navodnjavanje mora da se nastavi dok se sav led ne otopi

·  Neophodno je imati  sigurnosno napajanje energijom

Iskustva širom Evrope, a i kod nas je pokazala da su sve zaštite manje efikasne od zaštite orošavanjem.

Kod orošavanja stvar je vrlo jednostavna. Na svaki gram zamrznute vode oslobodi se 1444 KJ (80 Cal) energije koja menja mikroklimu u voćnjaku, dok temperatura ispod leda ne ide ispod 0° C. I kod sistema orošavanja ima različitih varijanti. Postoje standardni sistemi zaštite i novi, pulsni sistem zaštite od mraza. Razlika nisu male.

KONVENCIONALANO OROŠAVANJE PULSNO OROŠAVANJE
Rastojanje između prskača 16 x  20 m Rastojanje između pulsatora 4 x 5 m
Rotacija prskača oko 30 sekundi Neprekidno orošavanje celokupne površine
Prilikom leta kapljice na velikim udaljenostima dolazi do isparavanja vode Mali domet, kompletno preklapanje i minimizovano isparavanje vode
40 m3/h/ha Oslobodi se 3.720 kWh 15 m3/h/ha 1.400 kWh
5% isparenja

2 m3/h/ha

–  1.376 kWh

Realno na polju 2.344 kWh

Zbog zasićenosti vazduha 100%, radijacija iz zemljišta se provodi u atmosferu koja okružuje biljke i dodatno greje i održava temperaturu
10% isparenja

4 m3/h/ha

–       2.752 kWh

Realno na polju 968 kWh

Zbog isparavanja i smanjene relativne vlažnosti vazduha potrebna je veća količina vode da se ledi kako bi se poništio efekat hlađenja od isparavanja Sa mnogo manjom količinom vode a bez isparavanja se postižu isti i bolji rezultati
Zahteva detaljno i precizno planiranje I projektovanje rešenja
Osnovni nedostatak sistema je:

Nemogućnost ulaska u polje nakon zaštite od mraza zbog prevlaženosti zemljišta

Velika  potrošnja vode i energenata

Osnovni nedostatak sistema je:

Kontrola oštećenja sistema nakon sezone gajenja od strane radne snage angažovane na operacijama održavanja voćnjaka

Istine i zablude

Više leda na stablima – bolja zaštita?   Apsolutno netačno. Više leda na samim granima može da ošteti stabljiku i polomi je, što će prozrokovati veću štetu nego korist. Takođe, što je led deblji to je temperatura oko pupoljaka niža i ide ispod 0 stepeni iako ima nekoliko santimetara leda.

Što više vode, to smo sigurniji? Takođe, netačna konstatacija. Kod sistema sa velikom potrošnjom vode, dobar deo same vode isparava iako su temperature niske, što dodatno snižava temperaturu u samom voćnjaku, a vas onesposobljava da narednih nekoliko dana uđete u voćnjak i izvršite potrebnu zaštitu.

Da li su sistemi sa izmaglicom onda korisniji?  Nisu. A evo i zašto. Tačno  je da sistemi koji stvaraju izmaglicu troše malo vode, ali ne doprinose nikakvoj zaštiti vaših biljaka. Sitne kapi vode koje stvaraju maglu su vrlo pokretne, te ih i najmanji vetar pomera van granica voćnjaka i vaš zasad ostaje bez ikakve zaštite. Bolje je neinvestirati u sistem zaštite od mraza, nego to uradi sa nepouzdanim sistemima.

Pitanje: do koje temperature sistem štiti -3, -4, -5, -6 … oC ? Zaštita gajenih kultura ne zavisi samo od temperature. Vetar je jedan od odlučujućih faktora koji definiše koliko će neka zaštita od mraza biti efikasna. Sistemi antifrosta efikasno štite do brzine vetra od 8 km/h.

Sistem startujem i gasim kod temperatura 0 oC. Najbitnije je sistem startovati na vreme pre nego temperatura padne na kritični nivo. Trenutak startovanja zavisi od temperature (suvi i mokri termometar), vlage vazduha kao i brzine vetra. Analizom parametara određuje se tačka rose kao i realna minimalna temperatura na polju. Sistem se ne zaustavlja na 0 oC već kad se sav led otopi.

Dodatne pogodnosti pulsnog sistema je evaporativno hlađenje koje se sprovodi tokom sezone gajenja a bazira se na istim termodinamičkim principima. Definisanje sistema hlađenja zavisi od kulture, temperature, i kvaliteta vode. Potrebno je detaljno analizirati elemente pre donošenja odluke o radu sistema hlađenja.

Finansijski aspekt

Svakodnevno imamo upite koliko košta sistem pulsne zaštite od mraza. Cena zavisi od mnogo faktora. Kao i kod navodnjavanja, SVAKI SISTEM JE POSEBAN, UNIKATAN. Ne postoje dva identična sistema zaštite od mraza. Cena umnogome zavisi da li imate sistem za navodnjavanje, kapacitet izvorišta, položaj terena, organizaciju same parcele, instalisanu energiju za pokretanje sistema.. Za svaki upit, radi se KOMPLETAN projekat kako bi vam precizno odgovorili na pitanje o ceni.

Važno je znati da je dovoljan je samo jedan mraz da napravi nepopravljivu štetu, a isto tako jedna uspešna odbrana od mraza da taj sistem isplati.

Zaključak

Iako se na tržištu nalazi razna oprema, pulsni sistem zaštite od mraza se pokazao kao najefikasniji u odbrani. Firma Aquaduct je zvanični uvoznik pulsnog anti frost sistema španskog proizvođača i na raspolaganju smo vam za sva pitanja. Za sve informacije i upite slobodno nas kontaktirajte na www.aquaduct.rs ili office@aquaduct.rs ili čak na poziv ukoliko niste pri računaru na 063/236-307

ZA SVE ZAINTERESOVANE KORISNIKE ORGANIZUJEMO KRAJEM MESECA ONLINE PREDAVANJE O PULSNOM ANTI FROSTU GDE ĆETE MOĆI IZ PRVE RUKE DA ČUJETE SVE O SISTEMU I DOBITI ODGOVORE NA SVA PITANJA. ZA PRIJAVU JE OBAVEZNO PRIJAVITI SE OVDE.