Kako se odbraniti od prolećnog mraza?

Uvod Prethodnih godina prolećni mrazevi su napravili velike štete na voćnjacima u Srbiji. Klimatske promene su sve prisutnije i ako je pre 15 godina mogućnost pojave mraza bila mala, savremena voćarska proizvodnja se ne može uspešno organizovati bez zaštite od kasnih prolećnih mrazeva. Nada da će nas ove godine zaobići mraz postoji. Da li vaša […]

Eksploatacija kap po kap sistema za navodnjavanje (korišćenje i održavanje sistema)

Tim Aquaduct-a je više od 20 godina na tržištu navodnjavanja u regionu. Do sada je projektovano i izvedeno 20.000 ha sistema za navodnjavanje. Stečeno znanje se prenosi na korisnike a svaki novi sistem sadrži u sebi sve prednosti i iskustva iz prethodnih. Život sistema za navodnjavanje se odvija u tri faze: priprema ili projektovanje izgradnja […]